مرکز نوآوری بادکوبه چی نیست؟

همکاری با این مرکز از طریق خرید خدماتش نیست!
شرکت طراحی و تولید نرم افزار، سایت ، اپلیکیشن نیست!
این مرکز مسیر مشخص و ثابت از ایده و تبدیل شدن به استارتاپی موفق و پول ساز نیست!

Image name
badkoobeh•innovation•
Image name

مرکز نوآوری بادکوبه چی هست؟

خالق فضای کشف و امکان برای استارتاپ‌های منتخب
ارائه صحیح و چابک براساس مدل‌‏های موفق استارتاپی دنیا و ایران
بستری برای خلق ارزش بین سرمایه‌گذار و تیم استارتاپی و تیم مرکز نوآوری و سایر ذی‌نفعان
مشارکت و سرمایه‌گذاری هوشمند و راهبری از ابتدا تا رشد استارتاپ

تیم مدیریت ما در مرکز نوآوری

Image name
رئیس هیئت مدیره

بابک بادکوبه

Funder & Business Coach & Entrepreneur

Image name
عضو هیئت مدیره

پویا بادکوبه

Image name
مدیر عامل

محسن رهگذر

ثبت درخواست سرمایه گذاری

معیارهای سرمایه گذاری مرکز نوآوری بادکوبه:

توانایی تیم در حوزه تخصصی

داشتن مدل کسب و کار

اثرگذاری و نوآوری در ایده و طرح

Scale-up یا قابلیت مقیاس پذیری دست یافتنی دارند

توانایی ورود به بازار بین المللی دارند