مرکز نوآوری و سرمایه‌گذاری بادکوبه چی نیست؟

همکاری با این مرکز از طریق خرید خدماتش نیست!
شرکت طراحی و تولید نرم افزار، سایت ، اپلیکیشن نیست!
این مرکز مسیر مشخص و ثابت از ایده و تبدیل شدن به استارتاپی موفق و پول ساز نیست!

Image name
badkoobeh•innovation•
Image name

مرکز نوآوری و سرمایه‌گذاری بادکوبه چی هست؟

خالق فضای کشف و امکان برای استارتاپ‌های منتخب
ارائه صحیح و چابک براساس مدل‌‏های موفق استارتاپی دنیا و ایران
بستری برای خلق ارزش بین سرمایه‌گذار و تیم استارتاپی و تیم مرکز نوآوری و سایر ذی‌نفعان
مشارکت و سرمایه‌گذاری هوشمند و راهبری از ابتدا تا رشد استارتاپ

تیم مدیریت ما در مرکز نوآوری و سرمایه‌گذاری بادکوبه

Image name
رئیس هیئت مدیره

بابک بادکوبه

Image name
عضو هیئت مدیره

پویا بادکوبه

Image name
مدیر عامل

محسن رهگذر

ثبت درخواست سرمایه‌گذاری

معیارهای سرمایه‌گذاری مرکز نوآوری بادکوبه:

  • توانایی تیم در حوزه تخصصی
  • داشتن مدل کسب‌و‌کار
  • اثرگذاری و نوآوری در ایده و طرح
  • Scale-up یا قابلیت مقیاس‌پذیری دست یافتنی دارند
  • توانایی ورود به بازار بین‌المللی دارند