مرکز نوآوری و سرمایه‌گذاری بادکوبه

ثبت‌ طرح و ایده کسب‌وکار

ثبت طرح و ایده کسب‌و‌کار

بررسی فرم‌های ثبت‌شده بر اساس  جذابیت ایده و پتانسیل بازار

بررسی فرم‌های ثبت شده بر اساس جذابیت ایده و پتانسیل بازار

مصاحبه با صاحبان استارتاپ‌ها یا  ایده‌های برگزیده

مصاحبه با صاحبان استارت‌آپ‌ها یا ایده‌های برگزیده

ارزیابی و عقد قرارداد در  صورت پذیرش تیم‌ها

ارزیابی و عقد قرارداد در صورت پذیرش تیم‌ها

بهینه‌سازی مدل کسب‌وکار

بهینه‌سازی مدل کسب‌و‌کار

ارائه خدمات شخصی سازی شده به استارت آپ‌ها

ارائه خدمات شخصی‌سازی شده به استارت‌آپ‌ها

فرم ثبت درخواست

درخواست شما با موفقیت ارسال شد درخواست شما با موفقیت ارسال شد
Image name